Poltin

  • burner

    poltin

    Kattilan poltin viittaa kattilan polttimeen, kattilan polttimen polttoaine ja kaasukattila ovat tärkeimmät tukilaitteet, kattilan polttimet on jaettu pääasiassa polttimiin ja kaasupolttimiin ja kaksoispolttoaineisiin, mukaan lukien polttoainepolttimet voidaan jakaa kevyisiin öljypolttimiin ja raskasöljyn polttimet, kevytöljy viittaa pääasiassa dieseliin, raskasöljy viittaa öljynpoistobensiiniin, dieselöljyyn muun raskaan öljyn jälkeen; Kaasupolttimet voidaan jakaa maakaasupolttimiin, kaupungin kaasupolttimiin, nestekaasupolttimiin ja biokaasupolttimiin.