Globaalit pyrolyysiöljymarkkinat (2020--2025) - kasvu, trendit ja ennusteet

Tärkeimmät markkinoiden kehitystä ohjaavat tekijät ovat lämmön ja sähkön tuottamiseen käytettävän pyrolyysiöljyn kasvava kysyntä ja kasvava kysyntä polttoainealalla. Toisaalta pyrolyysiöljyn varastointiin ja kuljetukseen liittyvät ongelmat ja COVID-19-taudinpurkauksesta johtuvat epäsuotuisat olosuhteet ovat merkittäviä rajoituksia, joiden odotetaan estävän markkinoiden kasvua.
Pyrolyysiöljy on synteettinen polttoaine, joka voi korvata öljyn. Sitä kutsutaan myös bioöljyksi tai bioöljyksi.
Pohjois-Amerikan odotetaan hallitsevan pyrolyysiöljymarkkinoita ennustejaksolla. Maissa, kuten Yhdysvalloissa ja Kanadassa, pyrolyysiöljyn kysyntä kasvaa teollisen dieselmoottorin ja teollisuuden kattilateollisuuden kehityksen vuoksi.


Lähetysaika: 12.-20.2021